Zonnepanelenproject Parkstad

Zonnepanelenproject Parkstad

Welkom op de website van het Zonnepanelenproject Parkstad, een grootschalig project dat wordt uitgevoerd door de samenwerkende Parkstadgemeenten!

Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Wellicht is dit project de ideale oplossing voor u! Klik hier voor meer informatie over het project.

In de maanden januari, februari, maart en april 2017 zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij uw gemeente alle ins en outs van het project heeft toegelicht. De uitvoering is nu echt begonnen! Op dit moment worden bij veel inwoners, wellicht ook in uw straat, de zonnepanelen geïnstalleerd.

Voorlopig zijn er geen nieuwe informatiebijeenkomst gepland, maar bij voldoende interesse gaan wij deze weer organiseren. Kijk op de pagina van uw gemeente onder ‘Meedoen’!

Waarom starten de Parkstadgemeenten met dit project?

De acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie.

De energieprijzen en energiebelasting zijn de afgelopen decennia fors gestegen en uiteindelijk betalen de individuele huishoudens en bedrijven de rekening. Met het zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet. Het levert een financieel voordeel op voor deelnemende inwoners, biedt een kans voor de regionale werkgelegenheid én wordt een steentje bijgedragen aan duurzaamheid.

Klik uw gemeente aan:

1 2 3 4 5 6 7 8

Move mouse over image

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de energietransitie in Parkstad, kijk dan op www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/ruimte/energietransitie.

Wilt u een gratis woningadvies door een specialist van DUW Parkstad? Dat kan! Kijk dan op www.duwparkstad.nl en maak een afspraak!

Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken? Kijk dan eens op de website van het energieloket van alle gemeenten in Limburg: www.bespaarenergieinlimburg.nl!

Heeft u vragen? Stel die dan via parkstad@voltasolar.nl