Zonnepanelenproject Parkstad

Zonnepanelenproject Parkstad

Welkom op de website van het Zonnepanelenproject Parkstad, een grootschalig project dat wordt uitgevoerd door de samenwerkende Parkstadgemeenten! Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Wellicht is dit project de ideale oplossing voor u! Klik hier voor meer informatie over het project.

Inmiddels zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij uw gemeente alle ins en outs van het project heeft toegelicht. Op dit moment worden bij veel inwoners, wellicht ook in uw straat, de zonnepanelen geïnstalleerd. Er zijn al bijna 3.000 deelnemers! In 2019 worden in een aantal Parkstad-gemeenten nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kijk op de pagina van uw gemeente onder ‘Meedoen’ voor meer informatie.

Heeft u vragen over de inspecties die tot en met maart 2019 plaatsvinden? Klik dan hier

Wat is de doorlooptijd per deelnemer? (+/- 4 maanden)
1. Van ‘akkoord op de offerte’ tot ‘realisatie van de zonnepaneleninstallatie’: twee maanden.

Allereerst vraagt u bij de serviceprovider Volta Limburg (kijk op uw gemeentepagina onder ‘Meedoen’) een vrijblijvende offerte aan. Indien u besluit om deel te nemen aan het project wordt de zonnepaneleninstallatie bij u thuis geïnstalleerd. Dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden.

2. De afhandeling van de projectadministratie en het indienen van de BTW-teruggave: naar verwachting twee maanden.
Vervolgens wordt u ook wat betreft de administratie volledig ontzorgd. Zo ontvangt u de overeenkomst tussen u en uw gemeente en wordt namens u het verzoek tot BTW-teruggave bij de Belastingdienst ingediend. Ook dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden. Wanneer u de BTW-teruggave van de Belastingdienst daadwerkelijk ontvangt, is afhankelijk van de interne doorlooptijden bij de Belastingdienst. Hierop heeft uw gemeente geen invloed.

Waarom voeren de Parkstadgemeenten dit project uit?
De acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Met het Zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet. Het levert een financieel voordeel op voor deelnemende inwoners, biedt een kans voor de regionale werkgelegenheid én draagt een steentje bij aan duurzaamheid.

Bekijk de live statistieken:

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!
Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing op de lening te doen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-. Klik hier
voor meer informatie.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over uw zonnepaneleninstallatie, neem dan contact op met de serviceprovider Volta Limburg (e-mailadres: parkstad@voltasolar.nl of per telefoon: 088-0237484).

Heeft u vragen over het contract of het BTW-formulier, dan kunt u een e-mail sturen aan zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl en u ontvangt dan z.s.m. een antwoord.