Zonnepanelenproject Parkstad

Serviceafspraken naar aanleiding van deelnamestop Zonnepanelenproject

Graag informeren wij u over de afwikkeling van de deelnamestop van het Zonnepanelenproject Parkstad per 24 november 2022, en serviceafspraken die naar aanleiding van de deelnamestop met Volta Limburg zijn gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die op 12 oktober 2023 door de Parkstad-gemeenten (m.u.v. Heerlen) en Volta Limburg ondertekend is.

Wat betekent dit voor deelnemers?

Heeft u eerder een aanvraag gedaan en heeft u nog geen offerte ontvangen?
Dan ontvangt u uiterlijk 11 november 2023 alsnog van Volta een beoordeling van de aanvraag, inclusief offerte voor de plaatsing van een zonnepanelen-installatie. Maar dan wel tegen een nieuwe prijs. Het geïndexeerd prijspeil ligt maximaal 19,4% hoger dan het prijspeil vastgesteld voor 2022.

Heeft u al een offerte van Volta ontvangen, maar deze nog niet goedgekeurd?
Dan ontvangt u uiterlijk 11 november 2023 van Volta een bericht waarin wordt gemeld dat de oude offerte is ingetrokken en met daarbij de vraag of een nieuwe offerte gewenst is.

Heeft u al een offerte van Volta ontvangen en deze goedgekeurd, maar is er nog geen zonnepanelen-installatie geïnstalleerd?
Dan ontvangt u uiterlijk 11 november 2023 van Volta een bericht waarin staat de oude offerte is ingetrokken. Dit komt omdat de 370 Wattpiek (WP) panelen niet meer leverbaar zijn. Daarnaast ontvangt u een nieuwe offerte voor de plaatsing van een zonnepanelen-installatie met 405 WP panelen. Deze panelen worden aangeboden tegen een prijspeil dat per WP gelijk is aan het prijspeil van de ingetrokken offerte.

Bent u al deelnemer aan het Zonnepanelenproject en heeft u een geïnstalleerde zonnepanelen-installatie?
Dan blijft uw bestaande contract met de gemeente voor de volledige duur van het contract bestaan. Ook de bijbehorende toegezegde service blijft hierbij behouden. De Parkstadgemeenten blijven dit nauwlettend in de gaten houden.

Deelnamestop

In 2017 is naar voorbeeld van het Zonnepanelenproject Landgraaf het Zonnepanelenproject Parkstad in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen voor inwoners uit Parkstad betaalbaar en makkelijk te maken. In opdracht van de Parkstadgemeenten voert Volta Limburg dit project al jaren met succes uit. Door oplopende materiële en personele kosten is het project echter niet meer rendabel voor Volta Limburg. In goed overleg hebben de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal daarom per 24-11-2022 tot een deelnamestop besloten. Huidige deelnemers ondervinden geen gevolgen van de deelnamestop en behouden het recht op 15 jaar garantie en onderhoud.

Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken alle Parkstad-gemeenten hard aan een lokaal aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen. Waar het Zonnepanelenproject zich vooral richtte op huiseigenaren en zon-op-dak, zal dit toekomstig aanbod zich op twee manieren verbreed worden. Ten eerste qua type verduurzamingsmaatregelen, waaronder behalve zonnepanelen bijvoorbeeld ook isolatie zal worden meegenomen; en ten tweede qua doelgroep, waarin naast huiseigenaren bijvoorbeeld ook huurders en verenigingen meegenomen zullen worden.

Concreet zal het lokale, provinciale, en landelijke aanbod overzichtelijk gebundeld worden in een nieuw digitaal platform, www.parkstadverduurzaamt.nl, dat op dit moment in aanbouw is en naar verwachting begin 2023 gelanceerd wordt. De website zal op basis van de situatie van de bezoeker eenvoudig inzichtelijk maken op welke subsidies en steunmaatregelen aanspraak kan worden gemaakt, en hoe hieraan gevolg gegeven kan worden.

Vragen over de deelnamestop? Klik dan hier. Interesse in Parkstadverduurzaamt.nl? Neem alvast een kijkje op de website.

Zonnepanelenproject Parkstad

Welkom op de website van het Zonnepanelenproject Parkstad, een grootschalig project dat wordt uitgevoerd door de samenwerkende Parkstadgemeenten. Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Wellicht is dit project de ideale oplossing voor u! Klik hier voor meer informatie over het project.

Met het Zonnepanelenproject Parkstad zijn al ruim 50.000 zonnepanelen geplaatst. Wilt u, net als uw buurtgenoten, flink besparen op uw energierekening en tegelijkertijd bijdragen aan een beter klimaat? Investeer via uw eigen gemeente in zonnepanelen en profiteer van de gunstige voorwaarden van het project. Bijna iedereen kan deelnemen en het traject wordt van A tot Z geregeld. Daarna geniet u van 15 jaar service, onderhoud en garantie via uw gemeente!
Benieuwd of uw dak geschikt is en wat de mogelijkheden zijn voor uw woning? Doe de online dakcheck via de groene button hieronder.
De afgelopen periode zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest, waarbij uw gemeente alle ins en outs van het project heeft toegelicht. Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus is dat voorlopig niet mogelijk. Wel kunt u nog steeds een vrijblijvende offerte aanvragen, en de project-presentatie terug kijken. Kijk op de pagina van uw gemeente onder ‘Meedoen’ voor meer informatie.

Wat is de doorlooptijd per deelnemer? (+/- 4 maanden)
1. Van ‘akkoord op de offerte’ tot ‘realisatie van de zonnepaneleninstallatie’: twee maanden.

Allereerst vraagt u bij de serviceprovider Volta Limburg (kijk op uw gemeentepagina onder ‘Meedoen’) een vrijblijvende offerte aan. Indien u besluit om deel te nemen aan het project wordt de zonnepaneleninstallatie bij u thuis geïnstalleerd. Dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden.

2. De afhandeling van de projectadministratie en het indienen van de BTW-teruggave: naar verwachting twee maanden.
Vervolgens wordt u ook wat betreft de administratie volledig ontzorgd. Zo ontvangt u de overeenkomst tussen u en uw gemeente en wordt namens u het verzoek tot BTW-teruggave bij de Belastingdienst ingediend. Ook dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden. Wanneer u de BTW-teruggave van de Belastingdienst daadwerkelijk ontvangt, is afhankelijk van de interne doorlooptijden bij de Belastingdienst. Hierop heeft uw gemeente geen invloed.

Waarom voeren de Parkstadgemeenten dit project uit?
De zeven Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Met het Zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet. Het levert een financieel voordeel op voor deelnemende inwoners, biedt een kans voor de regionale werkgelegenheid én draagt een steentje bij aan duurzaamheid.

Bekijk de live statistieken:

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!
Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing op de lening te doen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-. Klik hier
voor meer informatie.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over uw zonnepaneleninstallatie, neem dan contact op met de serviceprovider Volta Limburg (e-mailadres: parkstad@voltasolar.nl of per telefoon: 088-0237484).

Heeft u vragen over het contract of het BTW-formulier, dan kunt u een e-mail sturen aan zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl en u ontvangt dan z.s.m. een antwoord.