ZONNEPANELENPROJECT

PARKSTAD

Zonnepanelenproject

logoparkstad

 

Parkstad gaat u helpen te verduurzamen.
Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De Parkstadgemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten in 2016 met een grootschalig zonnepanelenproject. Wellicht is dit de ideale oplossing voor u! Op deze website treft u meer informatie aan.

Wat is het zonnepanelenproject Parkstad?
Dit project is zeker niet de enige, maar wel onze unieke manier om de aanschaf van zonnepanelen voor u als inwoner van Parkstad haalbaar en gemakkelijk te maken. Als u meedoet, wordt alles voor u geregeld. Van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op uw dak tot de garantie en het onderhoud gedurende vijftien jaar. Hiervoor in de plaats sluit u een lening tegen een lage rente af met uw eigen Parkstadgemeente. De lening lost u gedurende vijftien jaar maandelijks af. U kunt er ook voor kiezen de lening versneld of zelfs in één keer af te lossen. In opdracht van de gemeente voert een serviceprovider het zonnepanelenproject uit. Deze serviceprovider stuurt de installateurs aan en is het eerste aanspreekpunt voor alle deelnemers.

Wie kan meedoen?
Iedereen kan deelnemen: alle particuliere woningeigenaren (ook met een smalle beurs), maar ook bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère.

Wat betekent dit project voor u?
U hoeft geen keuze te maken voor zonnepanelen, financieringsconstructie of onderhoudscontract. Het enige wat u hoeft te doen, is u aan te melden voor dit project. Vervolgens komt de serviceprovider bij u thuis en bekijkt hoeveel zonnepanelen er op uw dak geplaatst kunnen worden. Als u besluit mee te doen, zet de serviceprovider alles voor u in gang zodat u volledig of grotendeels in uw eigen elektriciteitsbehoefte kunt voorzien.

Wat is uw financieel voordeel?
U heeft vanaf de eerste maand financieel voordeel. De maandelijkse aflossing van de lening is lager dan uw huidige maandelijkse energierekening. Het aanschaffen van zonnepanelen wordt zo wel heel aantrekkelijk. Na vijftien jaar is de lening, voor zover wet- en regelgeving gelijk blijven, volledig afgelost. U kunt daarna nog zo’n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. Het investeren in zonnepanelen is BTW-aftrekbaar, deze wordt maandelijks verrekend met de aflossing die daardoor nóg lager zal zijn.

 

Wanneer liggen de zonnepanelen op uw dak?
De Parkstadgemeenten zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Zo moet de financiering geregeld worden en wordt via een aanbestedingsprocedure een serviceprovider geworven. Deze procedure is naar verwachting in de zomer van 2016 afgerond. In het najaar vinden per gemeente informatieavonden plaats. Hierover wordt u onder meer via de huis-aan-huisbladen geïnformeerd. Al tijdens de informatieavonden kunt u zich definitief aanmelden. Vervolgens komt de serviceprovider bij u thuis om samen met u te bekijken hoeveel zonnepanelen er op het dak passen. Van de serviceprovider ontvangt u een offerte en een contract van uw eigen gemeente. Ná ondertekening plaatst een regionaal installatiebedrijf de zonnepanelen zo snel als mogelijk op uw dak.

 

 

veelgestelde vragen

Vragen over het Zonnepanelenproject

Wat houdt het Zonnepanelenproject Parkstad in?

De acht samenwerkende Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampére de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Ook huurders kunnen meedoen, zij het dat zij vooraf wel toestemming moeten vragen aan de eigenaar van de woning zoals een woningcorporatie.

Wanneer gaat het Zonnepanelenproject Parkstad van start?

De Parkstadgemeenten zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Deze zijn naar verwachting rond de zomer van 2016 afgerond. Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen vinden per gemeente informatieavonden plaats, zo ook in uw gemeente. Voor die bijeenkomsten wordt u te zijner tijd uitgenodigd als u op deze website aangeeft dat u interesse heeft in het project en op de hoogte gehouden wilt worden. De informatieavonden kunnen worden gezien als de feitelijke start van het project. Al tijdens de informatieavonden kunt u zich definitief aanmelden.

 

Vragen over deelname aan het project

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Met de zonnekaart kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Op de website www.zonnekaart.nl vult u uw adres in. U ziet dan direct of uw dak geschikt is en het geeft een eerste inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst zou kunnen worden. Als u zich te zijner tijd rondom de gemeentelijke informatieavonden definitief zou aanmelden voor het project, komt de serviceprovider (namens de acht Parkstadgemeenten de uitvoerende partij) bij u langs om uw mogelijkheden specifiek te beoordelen.

Kan iedereen mee doen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Ja, de wijze waarop het Zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in Parkstad mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Dit is mogelijk. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat met dit project?

U kunt uw bestaande zonnepaneleninstallatie zonder meer uitbreiden via deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

– De lening wordt in één keer afgelost waardoor de inwoner vrijelijk over de zonnepaneleninstallatie kan beschikken en hij/zij deze evt. kan meenemen naar de nieuwe woning;

– Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Nee, dit is niet mogelijk. De serviceprovider moet bij de aanbesteding de toe te passen materialen benoemen. Hierop vindt een kwaliteitstoets plaats. Bij de installatie mag de serviceprovider niet van deze opgave afwijken.

 

Vragen over zonnepanelen

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

In principe kunnen in het kader van dit project alle soorten daken worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij u in een monumentaal pand woont of uw woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met uw eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wekt u meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan levert u de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heeft u meer elektriciteit nodig dan u opwekt? Dan levert uw energieleverancier u de elektriciteit die u nog extra nodig heeft.

Hoe werkt het ‘salderen’ van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan uw meterkast wordt het overschot automatisch teruggeleverd aan het netwerk. Per 1 februari 2011 mogen particulieren in Nederland een overschot tot 5.000 kWh terugleveren en compenseren met het (jaarlijks) elektriciteitsverbruik (salderingsregeling).

Ik heb gelezen dat de salderingsregeling in 2020 zal worden afgeschaft. Klopt dit?

Het Zonnepanelenproject Parkstad is mede gestoeld op de landelijke salderingsregeling die wettelijk van kracht is. Ondanks dat wij geen zekerheid en invloed hebben op de wettelijke regelingen, gaan wij er vanuit dat de salderingsregeling (al dan niet in een aangepaste vorm) ook na 2020 nog zal bestaan.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

 

Vragen over de financiering en het contract

Een financieel voordeel is al vanaf de eerste maand van deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad mogelijk. Hoe kan dit?

Dit komt doordat de maandelijkse aflossing van de lening namelijk lager is dan de besparing op uw huidige maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar is de lening volledig afgelost, U kunt daarna nog zo’n tien jaar volledig rendement en voordeel van de zonnepanelen hebben. De daadwerkelijke kostenbesparing die u behaalt, wordt mede bepaald door het maatwerkadvies en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Nee, dit is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen (boetevrij).

Is er bij het Zonnepanelenproject Parkstad ook sprake van een eventuele BTW teruggave?

Ja, er vindt bij de aanleg en installatie van de zonnepanelen een BTW teruggave plaats. Deze wordt maandelijks verrekend met de aflossing van de lening, die daardoor nog lager zal zijn. Als u in één keer wilt aflossen, ontvangt u de BTW-teruggave vanzelfsprekend in één keer.

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

Inwoners die deelnemen aan het project ondertekenen een contract dat betrekking heeft op zowel de lening als de levering van de zonnepanelen?

Ja, beide aspecten zijn geïntegreerd in één contract.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen.

Wat is het verschil en voordeel van het Zonnepanelenproject Parkstad ten opzichte van de bestaande regelingen zoals de duurzaamheidslening van de provincie Limburg?

Het Zonnepanelenproject Parkstad biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.

Interesse?

Heeft u interesse?

U kunt zich nu nog niet aanmelden voor het project. Wel kunt u ons via het inschrijfformulier laten weten dat u interesse heeft. U ontvangt dan regelmatig via de mail een update over het project. Ook bent u verzekerd van een plekje tijdens een van de informatieavonden bij u in de buurt. Heeft u vragen over het project? Geef dat aan op het inschrijfformulier. We zullen u dan zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.

Waarom starten de Parkstadgemeenten met dit project?

De acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken. We doen dat zodat alle inwoners en bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie.
De energieprijzen en energiebelasting zijn de afgelopen decennia fors gestegen en uiteindelijk betalen de individuele huishoudens en bedrijven de rekening. Met het zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet. Het levert een financieel voordeel op voor deelnemende inwoners, biedt een kans voor de regionale werkgelegenheid én wordt een steentje bijgedragen aan duurzaamheid.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de energietransitie in Parkstad, kijk dan op www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/ruimte/energietransitie.

Wilt u meer weten over de actuele stand van zaken van het Zonnepanelenproject Parkstad, lees dan de nieuwsbrief (September 2016): PDF

Wilt u een gratis woningadvies door een specialist van DUW Parkstad? Dat kan! Kijk dan op www.duwparkstad.nl en maak een afspraak!
Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken? Kijk dan eens op de website van het energieloket van alle gemeenten in Limburg: www.bespaarenergieinlimburg.nl!

Samen Duurzaam!

Aanmelden

“Ja, ik heb interesse in het project en wil graag op de hoogte worden gehouden”

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message