Zonnepanelenproject Parkstad

VRAGEN OVER HET ZONNEPANELENPROJECT

Wat houdt het Zonnepanelenproject Parkstad in?

De samenwerkende Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Beekdealen, Simpelveld en Voerendaal) hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampére de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Voor inwoners in een huursituatie geldt, dat alleen hun pandeigenaar kan deelnemen aan het Zonnepanelenproject Parkstad en deze pandeigenaar de overeenkomst met de gemeente aangaat.

Welke producten worden gehanteerd?

In het Zonnepanelenproject Parkstad wordt gewerkt met JA Solar zonnepanelen. JA Solar is in 2005 opgericht en behoort tot de grootste zonnecelproducenten ter wereld. JA Solar heeft ruime ervaring met de productie van zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit met een hoog rendement. De zonnepanelen voldoen aan alle belangrijke keurmerken en worden veelvuldig getest. In het project wordt gebruik gemaakt van JA Solar 275 Wp polykristallijn en 320 Wp monokristallijn (full black) zonnepanelen, in combinatie met SolarEdge power-optimizers, omvormers van SolarEdge en montagemateriaal van Van der Valk. JA Solar is een van de geselecteerde partners van SolarEdge.
SolarEdge is in 70 landen actief en heeft een servicekantoor in Nederland. Het SolarEdge systeem heeft zijn populariteit in Nederland met name te danken aan het feit dat het uitermate geschikt is voor relatief kleine daken (met ‘belemmeringen’ zoals schoorsteentjes en dakkapellen). Het SolarEdge systeem haalt meer stroom uit de zonnepanelen door deze individueel te regelen met een power-optimizer. Bovendien kan er informatie worden ingewonnen over elk afzonderlijk zonnepaneel. De power-optimizers beschermen de zonnepanelen bij te hoge temperaturen of beschadigde kabels, de panelen worden dan uitgezet. De omvormer van SolarEdge gaat zo’n 15 jaar mee.

VRAGEN OVER DEELNAME AAN HET PROJECT

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Met de zonnekaart kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Op de website www.zonnekaart.nl vult u uw adres in. U ziet dan direct of uw dak geschikt is en het geeft een eerste inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst zou kunnen worden. Als u zich rondom de gemeentelijke informatieavonden definitief aanmeldt voor het project, komt de serviceprovider (namens de acht Parkstadgemeenten de uitvoerende partij) bij u langs om uw mogelijkheden specifiek te beoordelen.

Kan iedereen mee doen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Ja, de wijze waarop het Zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in Parkstad mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Dit is mogelijk. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat met dit project?

U kunt uw bestaande zonnepaneleninstallatie zonder meer uitbreiden via deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

 • De lening wordt in één keer afgelost waardoor de inwoner vrijelijk over de zonnepaneleninstallatie kan beschikken en hij/zij deze evt. kan meenemen naar de nieuwe woning;
 • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Bij de aanbesteding van het project is aan de serviceprovider gevraagd een specificatie aan te leveren van de materialen en componenten (zoals zonnepanelen en de omvormer) die toegepast worden in het project. Vooraf hebben de gemeenten minimale eisen gesteld aan deze producten. De serviceprovider heeft in zijn inschrijving aangegeven met welke producten hij in het project zal werken en welke keuze u als deelnemer hebt. Als u deelneemt aan het project kunt u een keuze maken tussen standaard blauwe panelen met een aluminium rand en zwarte panelen die voorzien zijn van een matzwart frame.

Wat is de doorlooptijd per deelnemer? (+/- 4 maanden)

 1. Van ‘akkoord op de offerte’ tot ‘realisatie van de zonnepaneleninstallatie’: twee maanden.
  Allereerst vraagt u bij de serviceprovider Volta Limburg (kijk op uw gemeentepagina onder ‘Meedoen’) een vrijblijvende offerte aan. Indien u besluit om deel te nemen aan het project wordt de zonnepaneleninstallatie bij u thuis geïnstalleerd. Dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden.
 2. De afhandeling van de projectadministratie en het indienen van de BTW-teruggave: twee maanden
  Vervolgens wordt u ook wat betreft de administratie volledig ontzorgd. Zo ontvangt u de overeenkomst tussen u en uw gemeente en wordt namens u het verzoek tot BTW-teruggave bij de Belastingdienst ingediend. Ook dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden. Wanneer u de BTW-teruggave van de Belastingdienst daadwerkelijk ontvangt, is afhankelijk van de interne doorlooptijden bij de Belastingdienst. Hierop heeft uw gemeente geen invloed.

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!

Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing op de lening te doen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-. Klik hier voor meer informatie.

VRAGEN OVER ZONNEPANELEN

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

In principe kunnen in het kader van dit project alle soorten daken worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij u in een monumentaal pand woont of uw woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met uw eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.  Mocht blijken dat in uw geval een vergunning nodig is, wordt u hierin geholpen door de projectorganisatie en Volta.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wekt u meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan levert u de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heeft u meer elektriciteit nodig dan u opwekt? Dan levert uw energieleverancier u de elektriciteit die u nog extra nodig heeft.

Hoe werkt het ‘salderen’ van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan uw meterkast wordt het overschot automatisch teruggeleverd aan het netwerk. Per 1 februari 2011 mogen particulieren in Nederland een overschot tot 5.000 kWh terugleveren en compenseren met het (jaarlijks) elektriciteitsverbruik (salderingsregeling). De regering wilt deze regeling vanaf 2023 veranderen. Kijk voor meer actuele informatie over de landelijke salderingsregeling op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

.

Ik heb gelezen dat de salderingsregeling in 2023 zal veranderen. Klopt dit?

Het Zonnepanelenproject Parkstad is mede gestoeld op de landelijke salderingsregeling die wettelijk van kracht is. De regering wilt deze regeling vanaf 2023 veranderen. Kijk voor meer actuele informatie over de landelijke salderingsregeling op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

VRAGEN OVER DE FINANCIERING EN HET CONTRACT

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Nee, dit is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen (boetevrij).

Is er bij het Zonnepanelenproject Parkstad ook sprake van een eventuele BTW teruggave?

Ja, in de regel is BTW-teruggave mogelijk. Als blijkt dat de BTW-teruggave voor u mogelijk is, wordt u hierbij ontzorgd door de gemeente. Als u van de gemeente het ondertekende contract ontvangt, krijgt u tevens een brief waarin wordt uitgelegd welke gegevens u moet aanleveren zodat de BTW voor u kan worden teruggevraagd. Als u de terugontvangen BTW direct wilt inzetten voor de aflossing op de lening, dan kan dat. Kijk voor meer informatie hier

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen. Als dat in uw geval mogelijk is, wordt de BTW voor u terug gevraagd. Mocht blijken dat in uw geval een vergunning nodig is voor de aanleg van de zonnepanelen, wordt u hierin geholpen door de projectorganisatie en Volta.

Wat is het verschil en voordeel van het Zonnepanelenproject Parkstad ten opzichte van de bestaande regelingen zoals de duurzaamheidslening van de provincie Limburg?

Het Zonnepanelenproject Parkstad biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.

Vragen over de BTW-teruggave

Vragen over de BTW-teruggave

De samenwerkende Parkstad-gemeenten hebben een BTW-dienst opdracht gegeven om de btw, indien dat voor u mogelijk is, terug te vragen en u daarin zoveel mogelijk te ondersteunen. Indien u specifieke vragen hebt kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl. Dan wordt U verder geholpen. Hierna zijn enkele voorbeeldsituaties gegeven, die mogelijk uw vragen kunnen beantwoorden.

 

Casussen

 1. Ik ben alleenstaande particulier en heb geen eigen onderneming. Ik heb zonnepanelen aangeschaft voor op mijn eigen woning. Heb ik recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

U moet zich melden als ondernemer bij de Belastingdienst als u wilt verzoeken om teruggaaf van de btw die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Door u in het jaar van aanschaf te registeren als btw-ondernemer krijgt u de btw op de aanschafkosten terug.  U krijgt dan een btw-aangifte uitgereikt waarin u het verzoek om teruggaaf van de verschuldigde btw kunt aangeven. Wel bent u in het jaar van aanschaf ook een bedrag aan btw verschuldigd over de (terug)levering van energie aan het net. Bij een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-btw, moet u in dezelfde aangifte de verschuldigde btw over de opgewekte stroom aangeven.

Hoeveel btw u verschuldigd bent (het zogenoemde forfait), is afhankelijk van de grootte van uw zonnepanelensysteem. Per 1.000 Wattpiek dat uw systeem op jaarbasis kan opwekken, bent u in het jaar van aanschaf €20 btw verschuldigd. U hoeft dit niet apart te betalen, want dit wordt zoals gezegd verrekend met de btw-teruggaaf.

Voorbeeld:

De heer Bakker laat (niet in het dak geïntegreerde) zonnepanelen installeren met een opwekvermogen van in totaal 3.800 Wattpiek. Hiervoor doet hij een investering van €5.900 (inclusief €1.024 btw). Hierbij geldt:

Verschuldigde btw: €80

Te vorderen btw: €1.024

Teruggaafbedrag: -€944 (negatief is te ontvangen)

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan btw aan de Belastingdienst moeten betalen, geldt een speciale regeling: de kleine ondernemersregeling (hierna: KOR). Zolang het per saldo te betalen btw-bedrag per jaar €1.345 of minder is, hoeft u dit bedrag niet aan de Belastingdienst te voldoen. In de regel blijft een particuliere zonnepaneeleigenaar zonder eigen onderneming beneden de grens van €1.345. Pas als u meer dan 150 zonnepanelen installeert is de KOR mogelijk niet van toepassing. Op het aanmeldformulier kunt u (bij vraag 3) meteen ontheffing van de administratieve verplichtingen  aanvragen voor de volgende kalenderjaren . Een apart verzoek is niet meer nodig. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor de btw-teruggaaf die is verleend. Zorg er wel voor dat u een schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst ontvangt.

 

 1. Ik ben een in gemeenschap van goederen getrouwde particulier en heb geen eigen onderneming. Ik heb zonnepanelen aangeschaft. Heb ik recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

De Belastingdienst heeft het volgende aangegeven: als de zonnepanelen deel uitmaken van een (huwelijks)goederengemeenschap, zijn de eigenaren gezamenlijk ondernemer. In dat geval kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich bij de Belastingdienst aanmelden als btw-ondernemer. Verder moeten dezelfde stappen worden ondernomen als bij casus 1.

Naar onze mening moeten beide personen zich gezamenlijk melden bij de Belastingdienst onder de combinatie ‘AB’. Omdat de praktische regeling van de Belastingdienst anders werkt, is ons advies hierbij aan te sluiten. Dit kan anders liggen als u wel een eigen onderneming heeft.

 

 1. Mijn partner en ik hebben onze woning in mede-eigendom en geen van ons heeft een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Hiervoor geldt hetzelfde als onder casus 2. Vervolgens moeten dezelfde stappen worden ondernomen als bij casus 1.

 

 1. Mijn partner en ik wonen samen maar de woning is volledig eigendom van een van ons en geen van ons heeft een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Bij volledig eigendom moet worden gekeken op wiens naam de woning staat. Wanneer persoon A samenwoont met persoon B en het huis op naam staat van persoon A, moet persoon A zich aanmelden als btw-ondernemer. Vervolgens moeten dezelfde stappen worden ondernomen als bij casus 1.

 

 1. Mijn partner en ik zijn huwelijkse voorwaarden aangegaan en geen van ons heeft een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Bij huwelijkse voorwaarden moet worden gekeken op wiens naam de woning staat. Wanneer persoon A getrouwd is met persoon B en het huis op naam staat van persoon A, kan persoon A zich aanmelden als btw-ondernemer. Als u op grond van de huwelijkse voorwaarden beiden eigenaar bent van de zonnepanelen, kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich aanmelden als ondernemer volgens de Belastingdienst. Vervolgens moeten dezelfde stappen worden ondernomen als bij casus 1.

Ons inziens kunnen beide personen zich gezamenlijk melden bij de Belastingdienst onder de combinatie ‘AB’. Omdat de praktische regeling van de Belastingdienst anders werkt, is ons advies hierbij aan te sluiten. Dit kan anders liggen als u wel een eigen onderneming heeft, zie casus hierna

 

 1. Ik ben alleenstaande particulier en heb een eigen eenmanszaak/onderneming. Ik heb zonnepanelen aangeschaft voor op mijn eigen woning. Heb ik recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

De btw-teruggaaf zal via de aangifte van uw onderneming geëffectueerd moeten worden. Dat betekent dat de bedragen van de privé-investering invloed gaan krijgen op de btw-positie van de onderneming. Denk bijv. aan de berekening van de KOR.  Het gevolg van het doen van aangifte via uw onderneming is dat u nu jaarlijks wel het forfait verschuldigd bent. LET OP: de zonnepanelen worden om deze reden geen activum dat op de balans van de onderneming verschijnt; het blijft privébezit.

 

 1. Ik ben in een gemeenschap van goederen getrouwde particulier en ik heb een eigen onderneming. Ik heb zonnepanelen aangeschaft. Heb ik recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Hiervoor geldt hetzelfde als het antwoord bij casus 6, met dien verstande dat als de energienota op naam van de ‘niet-ondernemer’ staat, deze ‘niet-ondernemer’ zich moet aanmelden (zie casus 2) en het dus de onderneming van de ‘wel-ondernemer’ niet raakt.

Naar onze mening kunnen beide personen zich gezamenlijk melden bij de Belastingdienst onder de combinatie ‘AB’.  Voor de toepassing van de KOR worden de ondernemingen (zonnepanelen met uw partner en uw eigen eenmanszaak) niet bij elkaar opgeteld, omdat het andere btw-personen’ betreft.. Het te betalen btw-bedrag voor de onderneming met zonnepanelen blijft op jaarbasis hoogstwaarschijnlijk onder de grens van €1.345, waardoor er dan geen btw hoeft te worden voldaan over de opgewekte stroom.

 

 1. Mijn partner en ik hebben onze woning in mede-eigendom en ik heb een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Zie het antwoord bij casus 6 en/of 7.

 

 1. Mijn partner en ik wonen samen maar de woning is volledig eigendom van een van ons en een van ons heeft een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan? Moet ik naast de terug te vragen btw ook nog een bedrag aangeven voor de levering van energie aan het net? Kan ik een beroep doen op de kleine ondernemersregeling?

Bij volledig eigendom moet worden gekeken op wiens naam de woning staat. Wanneer persoon A samenwoont met persoon B en het huis op naam staat van persoon A, moet persoon A zich aanmelden als btw-ondernemer. Als persoon A naast de zonnepanelen nog een eenmanszaak heeft, zie dan casus 6. Als persoon B een eenmanszaak heeft, dan hoeft persoon A de btw van de ondernemingen niet bij elkaar op te tellen. A handelt dan conform casus 4.

 

 1. Mijn partner en ik zijn huwelijkse voorwaarden aangegaan en een van ons heeft een eigen onderneming. Hebben wij recht op teruggaaf van de btw en hoe werkt dat dan?

Bij huwelijkse voorwaarden moeten worden gekeken op wiens naam de woning staat. Wanneer persoon A getrouwd is met persoon B en het huis op naam staat van persoon A, moet persoon A zich aanmelden als btw-ondernemer. Als persoon A naast de zonnepanelen nog een eenmanszaak heeft, zie dan casus 6.

Als persoon B een eenmanszaak heeft, dan hoeft persoon A de btw niet bij elkaar op te tellen. A handelt dan conform casus 4. A hoeft dan niet jaarlijks een (klein)btw-bedrag aan de Belastingdienst te betalen.

Wanneer beiden eigenaar zijn van de zonnepanelen op grond van de huwelijkse voorwaarden moeten ons inziens, in tegenstelling tot het beleid van de Belastingdienst, beide personen zich gezamenlijk melden bij de Belastingdienst onder de combinatie ‘AB’.  Voor de toepassing van de KOR worden de ondernemingen (zonnepanelen met uw partner en uw eigen eenmanszaak) niet bij elkaar opgeteld. Het te betalen btw-bedrag voor de onderneming met zonnepanelen blijft op jaarbasis hoogstwaarschijnlijk onder de grens van €1.345, waardoor er dan geen btw hoeft te worden voldaan over de opgewekte stroom.

 

 1. Bij investering in de zonnepanelen was ik nog geen ondernemer voor de btw. Nu heb ik eerder al in zonnepanelen geïnvesteerd maar nu start ik een eigen onderneming. Heeft dat gevolgen voor mijn btw-positie met betrekking tot zonnepanelen? Zo ja welke?

Alleen als de start van de nieuwe onderneming in hetzelfde jaar valt als waarin u de teruggaaf ter zake van de investering in de zonnepanelen hebt ontvangen, heeft de start van de nieuwe onderneming gevolgen, met name voor de toepassing van de regels voor de KOR. Beide ondernemingen worden namelijk bij elkaar ‘opgeteld’. Het effect kan zijn dat u door de start van de onderneming geen recht heeft op aftrek van de btw die ziet op de investering in de zonnepanelen. Laat u in dit geval vooraf goed adviseren.

 

 1. Ik ben dga en investeer privé in zonnepanelen, wat betekent dit en hoe gaat dit in zijn werk?

De dga wordt op dit punt behandeld als elke andere particulier die zonnepanelen aanschaft. Over de zonnepanelen en de installatiekosten daarvan, wordt u btw in rekening gebracht. U kunt die in privé terugvragen. U zal btw-aangiften moeten doen. In de aangiften moet u de btw vermelden die u terug levert aan het energienetwerk waar u een contract hebt afgesloten.

Het doen van btw-aangiften blijft terugkomen, tenzij de KOR op u van toepassing is. Op het aanmeldformulier kunt u (bij casus 3) meteen ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen voor de volgende kalenderjaren. Een apart verzoek is niet meer nodig. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor de btw-teruggaaf die is verleend. Zorg er wel voor dat u een schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst ontvangt.

Let op! Mogelijk bent u al btw-ondernemer. In dat geval is het goed mogelijk dat u niet voor de KOR in aanmerking komt.

 

 1. Ik ben bestuurder van een stichting/vereniging en wij investeren in zonnepanelen, hoofdzakelijk voor eigen gebruik. Kan ik de btw net als bij privépersonen gewoon volledig aftrekken?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een vereniging/stichting waarvan de primaire activiteiten vrijgesteld zijn van btw of een vereniging/stichting waarvan de primaire activiteiten belast zijn met btw. Voorbeeld: er bestaat geen btw-aftrekrecht voor zover de zonnepanelen worden gebruikt voor de eigen activiteiten van de sportvereniging. De reden hiervoor is dat de sportvereniging voor haar primaire activiteiten (de diensten op het gebied van de sportbeoefening aan leden) vrijgesteld is van btw-heffing. De zelf opgewekte en gebruikte elektriciteit wordt dan voor die vrijgestelde activiteiten gebruikt waarvoor geen recht op aftrek bestaat. Als de hoofdactiviteiten van de ondernemer belast zijn met btw bestaat wel btw-aftrekrecht, bijvoorbeeld omdat een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld aan de gebruikers.  

De KOR is echter alleen van toepassing op natuurlijke personen. Een stichting/vereniging komt hier dus niet voor in aanmerking.

 

 1. Ik verkoop mijn huis inclusief zonnepanelen. Moet ik teruggave btw deels terugbetalen?

Indien een huiseigenaar overgaat tot verkoop van de woning (al dan niet binnen 9 jaar na eerste ingebruikneming) en de koper de zonnepanelen inclusief het contract met de energieleverancier overneemt is ons inziens sprake van de overdracht van een onderneming als bedoeld in art. 37d Wet OB. Dit betekent dat de verkoper ter zake van de overdracht van de zonnepanelen naar onze mening geen btw verschuldigd is en dat de koper op grond van artikel 8 Uitv.Besch. OB in de btw-rechten en –verplichtingen (o.a. herziening van de aftrek) treedt van de verkoper. In veel gevallen staat het contract met de energieleverancier op naam van de verkoper(s) en kan dit contract om die reden niet overgaan. Naar onze mening kan ook het standpunt worden ingenomen dat als een eigenaar van zonnepanelen ontheven is van alle verplichtingen, hij om die reden niet handelt als btw-ondernemer en er dus geen herziening of heffing van btw bij de verkoop van het huis hoeft plaats te vinden.

 

 1. Mijn partner en ik hebben gezamenlijk een v.o.f./maatschap. Wij zijn toch al btw-ondernemer?

Als u (mede-)eigenaar van een v.o.f./maatschap bent, bent u zelf nog geen btw-ondernemer, maar is de v.o.f./maatschap dat. Om de btw op door u aangeschafte zonnepanelen terug te vragen, moet u zich dus als btw-ondernemer melden bij de Belastingdienst. Het kan wel zo zijn dat de combinatie van u en uw partner dezelfde is als de vennoten/maten in de v.o.f./maatschap. Dan zal de btw-teruggaaf via de onderneming moeten verlopen volgens de Belastingdienst.

 1. Ik heb behoefte aan meer informatie over de (mogelijke) BTW-teruggave in het kader van het Zonnepanelenproject Parkstad. Met wie kan ik contact opnemen?

De samenwerkende Parkstad-gemeenten hebben een BTW-dienst opdracht gegeven om de btw, indien dat voor u mogelijk is, terug te vragen en u daarin zoveel mogelijk te ondersteunen. Indien u specifieke vragen hebt kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl. Dan wordt U verder geholpen. Hierna zijn enkele voorbeeldsituaties gegeven, die mogelijk uw vragen kunnen beantwoorden.