Zonnepanelenproject Parkstad

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!

Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing te doen.
De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing
wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-.
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit bedrag storten op:

NL93 RABO 0125 5370 42 ten name van Volta Limburg, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en plaats.

Vervolgens wordt uw aflossingsbedrag in mindering gebracht op uw lening en het
maandelijkse aflossingsbedrag automatisch aangepast.