Zonnepanelenproject Parkstad

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!

Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing te doen.
De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing
wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-.
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit bedrag storten op:
NL80 BNGH 0285 1713 48 ten name van Stadsregio Parkstad Limburg, onder vermelding
van uw postcode en huisnummer (bijvoorbeeld: “6400 AA 10”). De Stadsregio Parkstad
Limburg verzorgt namens uw gemeente alle administratieve projectwerkzaamheden.
Vervolgens wordt uw aflossingsbedrag in mindering gebracht op uw lening en het
maandelijkse aflossingsbedrag automatisch aangepast.