Zonnepanelenproject Parkstad

Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw interesse in het Zonnepanelenproject Parkstad. De 1e tranche in de gemeente Kerkrade is met succes afgerond: ongeveer 650 inwoners doen mee! Het krediet dat de gemeenteraad in 2016 ter beschikking heeft gesteld, is op dit moment uitgeput waardoor wij geen nieuwe kredieten kunnen verstrekken. De gemeenteraad neemt naar verwachting in april 2018 een besluit over de start van een 2e tranche. Tot die tijd worden voor inwoners uit Kerkrade géén nieuwe offertes door Volta verstrekt. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken door een email te sturen naar duurzaam@kerkrade.nl met de vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Te zijner tijd zullen wij u dan informeren over de voortgang.


Jo Bok

Wethouder duurzaamheid gemeente Kerkrade

Wilt u de presentatie nog eens rustig bestuderen, dat kan hier.