Zonnepanelenproject Parkstad

Monumenten en beschermde stadsgezichten

Het plaatsen van zonnepanelen is over het algemeen vergunningsvrij. Op monumenten en in beschermd stads- en dorpsgezicht zijn hier echter regels aan gebonden. Onze serviceprovider is hier van op de hoogte en zal u hierop attenderen. In deze gevallen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd die wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Uw verzoek kan geweigerd worden indien de commissie van mening is dat het niet wenselijk is op uw woning. Meer info is te vinden op de website van de rijksoverheid : www.monumenten.nl . Wilt u weten of uw woning in een beschermd stadsgezicht ligt, kijk op https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten/kaartinformatie

Direct besparen op de energierekening

Uitgangspunt van dit zonnepanelenproject is dat deelnemers per maand minder geld kwijt zijn aan energie en aflossing dan in de huidige situatie. Deelnemers hebben geen financiële reserves nodig om in te stappen en kunnen hun zonnepanelen afbetalen in maximaal 15 jaar. Inwoners kunnen hiervoor – binnen het pakket – een lening afsluiten met de gemeente Heerlen, tegen een lage rente. Over die 15 jaar krijgen deelnemers maximale service en garantie én een opbrengstgarantie van de installatie.

Specifieke vragen

In Heerlen kan dat door een mailtje te sturen naar   nieuweenergie@heerlen.nl of telefonisch contact te zoeken met de gemeentelijke projectleider Hans van der Logt via 14-045.

Aanmelden / Vrijblijvende offerte / meer info:

Iedereen kan een offerte aanvragen. Om inzicht te krijgen in de (te verwachten) kosten en baten, maakt de provider eerst een dakscan op basis van een luchtfoto. Indien het interessant voor u is volgt het contract met de gemeente en een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt alles in detail opgemeten en als alles naar wens is hoeft u dan pas definitief iets te tekenen. De schouwer maakt dan ook meteen een afspraak voor een dag dat de installatie wordt geplaatst. De offerte en het huisbezoek zijn dus geheel kosteloos en vrijblijvend.

Wilt u de presentatie van de informatieavonden nog eens rustig bestuderen, dat kan hier.